தமிழ்

Isaiah 47:12 in Tamil

ஏசாயா 47:12
நீ உன் சிறுவயதுமுதல் பிரயாசப்பட்டுப் பழகிவருகிற உன் ஸ்தம்பன வித்தைகளையும், உன் திரளான சூனியங்களையும் நீ அநுசரித்து நில்; அவைகளால் உனக்குப் பிரயோஜனம் உண்டோ, பலன் உண்டோ, பார்ப்போம்.

Isaiah 47:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Stand now with thine enchantments, and with the multitude of thy sorceries, wherein thou hast laboured from thy youth; if so be thou shalt be able to profit, if so be thou mayest prevail.

American Standard Version (ASV)

Stand now with thine enchantments, and with the multitude of thy sorceries, wherein thou hast labored from thy youth; if so be thou shalt be able to profit, if so be thou mayest prevail.

Bible in Basic English (BBE)

Go on now with your secret arts, and all your wonder-working, to which you have given yourself up from your earliest days; it may be that they will be of profit to you, or by them you may put fear into your attackers.

Darby English Bible (DBY)

Stand now with thine enchantments and with the multitude of thy sorceries, wherein thou hast laboured from thy youth; if so be thou shalt be able to turn them to profit, if so be thou mayest cause terror.

World English Bible (WEB)

Stand now with your enchantments, and with the multitude of your sorceries, in which you have labored from your youth; if so be you shall be able to profit, if so be you may prevail.

Young’s Literal Translation (YLT)

Stand, I pray thee, in thy charms, And in the multitude of thy sorceries, In which thou hast laboured from thy youth, It may be thou art able to profit, It may be thou dost terrify!

ஏசாயா 47:12 in English

nee Un Siruvayathumuthal Pirayaasappattup Palakivarukira Un Sthampana Viththaikalaiyum, Un Thiralaana Sooniyangalaiyum Nee Anusariththu Nil; Avaikalaal Unakkup Pirayojanam Unntoo, Palan Unntoo, Paarppom.


Read Full Chapter : Isaiah 47