தமிழ்

Deuteronomy 10:14 in Tamil

உபாகமம் 10:14
இதோ, வானங்களும் வானாதிவானங்களும், பூமியும் அதிலுள்ள யாவும், உன் தேவனாகிய கர்த்தருடையவைகள்.

Deuteronomy 10:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Behold, the heaven and the heaven of heavens is the LORD’s thy God, the earth also, with all that therein is.

American Standard Version (ASV)

Behold, unto Jehovah thy God belongeth heaven and the heaven of heavens, the earth, with all that is therein.

Bible in Basic English (BBE)

The Lord your God is ruler of heaven, of the heaven of heavens, and of the earth with everything in it.

Darby English Bible (DBY)

Behold, the heaven and the heaven of heavens belong to Jehovah thy God; the earth and all that is therein.

Webster’s Bible (WBT)

Behold, the heaven and the heaven of heavens belongeth to the LORD thy God, the earth also, with all that it contains.

World English Bible (WEB)

Behold, to Yahweh your God belongs heaven and the heaven of heavens, the earth, with all that is therein.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Lo, to Jehovah thy God `are’ the heavens and the heavens of the heavens, the earth and all that `is’ in it;

உபாகமம் 10:14 in English

itho, Vaanangalum Vaanaathivaanangalum, Poomiyum Athilulla Yaavum, Un Thaevanaakiya Karththarutaiyavaikal.


Read Full Chapter : Deuteronomy 10