தமிழ்

1 Corinthians 15:27 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:27
சகலத்தையும் அவருடைய பாதத்திற்குக் கீழ்ப்படுத்தினாரே; ஆகிலும் சகலமும் அவருக்குக் கீழ்ப்படுத்தப்பட்டதென்று சொல்லியிருக்கும் போது, சகலத்தையும் அவருக்குக் கீழ்ப்படுத்தினவர் கீழ்ப்படுத்தப்படவில்லையென்பது வெளியரங்கமாயிருக்கிறது.

1 Corinthians 15:27 in Other Translations

King James Version (KJV)

For he hath put all things under his feet. But when he saith all things are put under him, it is manifest that he is excepted, which did put all things under him.

American Standard Version (ASV)

For, He put all things in subjection under his feet. But when he saith, All things are put in subjection, it is evident that he is excepted who did subject all things unto him.

Bible in Basic English (BBE)

For, as it says, He has put all things under his feet. But when he says, All things are put under him, it is clear that it is not said about him who put all things under him.

Darby English Bible (DBY)

For he has put all things in subjection under his feet. But when he says that all things are put in subjection, [it is] evident that [it is] except him who put all things in subjection to him.

World English Bible (WEB)

For, “He put all things in subjection under his feet.” But when he says, “All things are put in subjection,” it is evident that he is excepted who subjected all things to him.

Young’s Literal Translation (YLT)

for all things He did put under his feet, and, when one may say that all things have been subjected, `it is’ evident that He is excepted who did subject the all things to him,

1 கொரிந்தியர் 15:27 in English

sakalaththaiyum Avarutaiya Paathaththirkuk Geelppaduththinaarae; Aakilum Sakalamum Avarukkuk Geelppaduththappattathentu Solliyirukkum Pothu, Sakalaththaiyum Avarukkuk Geelppaduththinavar Geelppaduththappadavillaiyenpathu Veliyarangamaayirukkirathu.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15