தமிழ்

1 Corinthians 15:44 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:44
ஜென்ம சரீரம் விதைக்கப்படும், ஆவிக்குரிய சரீரம் எழுந்திருக்கும்; ஜென்ம சரீரமுமுண்டு, ஆவிக்குரிய சரீரமுமுண்டு.

1 Corinthians 15:44 in Other Translations

King James Version (KJV)

It is sown a natural body; it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body.

American Standard Version (ASV)

it is sown a natural body; it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual `body’.

Bible in Basic English (BBE)

It is planted a natural body; it comes again as a body of the spirit. If there is a natural body, there is equally a body of the spirit.

Darby English Bible (DBY)

It is sown a natural body, it is raised a spiritual body: if there is a natural body, there is also a spiritual [one].

World English Bible (WEB)

It is sown a natural body; it is raised a spiritual body. There is a natural body and there is also a spiritual body.

Young’s Literal Translation (YLT)

it is sown a natural body, it is raised a spiritual body; there is a natural body, and there is a spiritual body;

1 கொரிந்தியர் 15:44 in English

jenma Sareeram Vithaikkappadum, Aavikkuriya Sareeram Elunthirukkum; Jenma Sareeramumunndu, Aavikkuriya Sareeramumunndu.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15