தமிழ்

1 Corinthians 15:50 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 15:50
சகோதரரே, நான் சொல்லுகிறதென்னவெனில், மாம்சமும் இரத்தமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைச் சுதந்தரிக்கமாட்டாது; அழிவுள்ளது அழியாமையைச் சுதந்தரிப்பதுமில்லை.

1 Corinthians 15:50 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption.

American Standard Version (ASV)

Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption.

Bible in Basic English (BBE)

Now I say this, my brothers, that it is not possible for flesh and blood to have a part in the kingdom of God; and death may not have a part in life.

Darby English Bible (DBY)

But this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit God’s kingdom, nor does corruption inherit incorruptibility.

World English Bible (WEB)

Now I say this, brothers,{The word for “brothers” here and where context allows may also be correctly translated “brothers and sisters” or “siblings.”} that flesh and blood can’t inherit the Kingdom of God; neither does corruption inherit incorruption.

Young’s Literal Translation (YLT)

And this I say, brethren, that flesh and blood the reign of God is not able to inherit, nor doth the corruption inherit the incorruption;

1 கொரிந்தியர் 15:50 in English

sakothararae, Naan Sollukirathennavenil, Maamsamum Iraththamum Thaevanutaiya Raajyaththaich Suthantharikkamaattathu; Alivullathu Aliyaamaiyaich Suthantharippathumillai.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 15