தமிழ்

1 Corinthians 7:29 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 7:29
மேலும், சகோதரரே, நான் சொல்லுகிறதென்னவெனில், இனிவரும் காலம் குறுகினதானபடியால், மனைவிகளுள்ளவர்கள் மனைவிகளில்லாதவர்கள்போலவும்,

1 Corinthians 7:29 in Other Translations

King James Version (KJV)

But this I say, brethren, the time is short: it remaineth, that both they that have wives be as though they had none;

American Standard Version (ASV)

But this I say, brethren, the time is shortened, that henceforth both those that have wives may be as though they had none;

Bible in Basic English (BBE)

But I say this, my brothers, the time is short; and from now it will be wise for those who have wives to be as if they had them not;

Darby English Bible (DBY)

But this I say, brethren, the time is straitened. For the rest, that they who have wives, be as not having [any]:

World English Bible (WEB)

But I say this, brothers: the time is short, that from now on, both those who have wives may be as though they had none;

Young’s Literal Translation (YLT)

And this I say, brethren, the time henceforth is having been shortened — that both those having wives may be as not having;

1 கொரிந்தியர் 7:29 in English

maelum, Sakothararae, Naan Sollukirathennavenil, Inivarum Kaalam Kurukinathaanapatiyaal, Manaivikalullavarkal Manaivikalillaathavarkalpolavum,


Read Full Chapter : 1 Corinthians 7