தமிழ்

Hebrews 13:13 in Tamil

எபிரெயர் 13:13
ஆகையால், நாம் அவருடைய நிந்தையைச் சுமந்து, பாளயத்துக்குப் புறம்பே அவரிடத்திற்குப் புறப்பட்டுப் போகக்கடவோம்.

Hebrews 13:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach.

American Standard Version (ASV)

Let us therefore go forth unto him without the camp, bearing his reproach.

Bible in Basic English (BBE)

Let us then go out to him outside the circle of the tents, taking his shame on ourselves.

Darby English Bible (DBY)

therefore let us go forth to him without the camp, bearing his reproach:

World English Bible (WEB)

Let us therefore go forth to him outside of the camp, bearing his reproach.

Young’s Literal Translation (YLT)

now, then, may we go forth unto him without the camp, his reproach bearing;

எபிரெயர் 13:13 in English

aakaiyaal, Naam Avarutaiya Ninthaiyaich Sumanthu, Paalayaththukkup Purampae Avaridaththirkup Purappattup Pokakkadavom.


Read Full Chapter : Hebrews 13