தமிழ்

Hebrews 13:18 in Tamil

எபிரெயர் 13:18
எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுங்கள்; நாங்கள் நல்மனச்சாட்சியுள்ளவர்களாய் எல்லாவற்றிலும் யோக்கியமாய் நடக்க விரும்புகிறோமென்று நிச்சயித்திருக்கிறோம்.

Hebrews 13:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

Pray for us: for we trust we have a good conscience, in all things willing to live honestly.

American Standard Version (ASV)

Pray for us: for we are persuaded that we have a good conscience, desiring to live honorably in all things.

Bible in Basic English (BBE)

Make prayers for us, for we are certain that our hearts are free from the sense of sin, desiring the right way of life in all things.

Darby English Bible (DBY)

Pray for us: for we persuade ourselves that we have a good conscience, in all things desirous to walk rightly.

World English Bible (WEB)

Pray for us, for we are persuaded that we have a good conscience, desiring to live honorably in all things.

Young’s Literal Translation (YLT)

Pray for us, for we trust that we have a good conscience, in all things willing to behave well,

எபிரெயர் 13:18 in English

engalukkaaka Vaenntikkollungal; Naangal Nalmanachchaாtchiyullavarkalaay Ellaavattilum Yokkiyamaay Nadakka Virumpukiromentu Nichchayiththirukkirom.


Read Full Chapter : Hebrews 13