தமிழ்

Hebrews 13:9 in Tamil

எபிரெயர் 13:9
பலவிதமான அந்நிய போதனைகளால் அலைப்புண்டு திரியாதிருங்கள். போஜனபதார்த்தங்களினாலல்ல, கிருபையினாலே இருதயம் ஸ்திரப்படுகிறது நல்லது; போஜனபதார்த்தங்களில் முயற்சிசெய்கிறவர்கள் பலனடையவில்லையே.

Hebrews 13:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Be not carried about with divers and strange doctrines. For it is a good thing that the heart be established with grace; not with meats, which have not profited them that have been occupied therein.

American Standard Version (ASV)

Be not carried away by divers and strange teachings: for it is good that the heart be established by grace; not by meats, wherein they that occupied themselves were not profited.

Bible in Basic English (BBE)

Do not be turned away by different strange teachings, because it is good for your hearts to be made strong by grace, and not by meats, which were of no profit to those who took so much trouble over them.

Darby English Bible (DBY)

Be not carried away with various and strange doctrines; for [it is] good that the heart be confirmed with grace, not meats; those who have walked in which have not been profited by [them].

World English Bible (WEB)

Don’t be carried away by various and strange teachings, for it is good that the heart be established by grace, not by food, through which those who were so occupied were not benefited.

Young’s Literal Translation (YLT)

with teachings manifold and strange be not carried about, for `it is’ good that by grace the heart be confirmed, not with meats, in which they who were occupied were not profited;

எபிரெயர் 13:9 in English

palavithamaana Anniya Pothanaikalaal Alaippunndu Thiriyaathirungal. Pojanapathaarththangalinaalalla, Kirupaiyinaalae Iruthayam Sthirappadukirathu Nallathu; Pojanapathaarththangalil Muyarsiseykiravarkal Palanataiyavillaiyae.


Read Full Chapter : Hebrews 13