எபிரெயர் 13:9

எபிரெயர் 13:9
பலவிதமான அந்நிய போதனைகளால் அலைப்புண்டு திரியாதிருங்கள். போஜனபதார்த்தங்களினாலல்ல, கிருபையினாலே இருதயம் ஸ்திரப்படுகிறது நல்லது; போஜனபதார்த்தங்களில் முயற்சிசெய்கிறவர்கள் பலனடையவில்லையே.


எபிரெயர் 13:9 ஆங்கிலத்தில்

palavithamaana Anniya Pothanaikalaal Alaippunndu Thiriyaathirungal. Pojanapathaarththangalinaalalla, Kirupaiyinaalae Iruthayam Sthirappadukirathu Nallathu; Pojanapathaarththangalil Muyarsiseykiravarkal Palanataiyavillaiyae.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13