எபிரெயர் 13:10

எபிரெயர் 13:10
நமக்கு ஒரு பலிபீடமுண்டு, அதற்குரியவைகளைப் புசிக்கிறதற்குக் கூடாரத்தில் ஆராதனை செய்கிறவர்களுக்கு அதிகாரமில்லை.


எபிரெயர் 13:10 ஆங்கிலத்தில்

namakku Oru Palipeedamunndu, Atharkuriyavaikalaip Pusikkiratharkuk Koodaaraththil Aaraathanai Seykiravarkalukku Athikaaramillai.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13