தமிழ்

1 Corinthians 12:6 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 12:6
கிரியைகளிலேயும் வித்தியாசங்களுண்டு, எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற தேவன் ஒருவரே.

1 Corinthians 12:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all.

American Standard Version (ASV)

And there are diversities of workings, but the same God, who worketh all things in all.

Bible in Basic English (BBE)

And there are different operations, but the same God, who is working all things in all.

Darby English Bible (DBY)

and there are distinctions of operations, but the same God who operates all things in all.

World English Bible (WEB)

There are various kinds of workings, but the same God, who works all things in all.

Young’s Literal Translation (YLT)

and there are diversities of workings, and it is the same God — who is working the all in all.

1 கொரிந்தியர் 12:6 in English

kiriyaikalilaeyum Viththiyaasangalunndu, Ellaarukkullum Ellaavattaைyum Nadappikkira Thaevan Oruvarae.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 12