தமிழ்

Isaiah 4:5 in Tamil

ஏசாயா 4:5
அப்பொழுது கர்த்தர் சீயோன் மலையிலுள்ள எல்லா வாசஸ்தலங்களிலும், அதின் சபைகளின்மேலும், பகலில் மேகத்தையும் புகையையும், இரவில் கொழுந்துவிட்டு எரியும் அக்கினிப்பிரகாசத்தையும் உண்டாக்குவார்; மகிமையானவைகளின்மேலெல்லாம் காவல் உண்டாயிருக்கும்.

Isaiah 4:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD will create upon every dwelling place of mount Zion, and upon her assemblies, a cloud and smoke by day, and the shining of a flaming fire by night: for upon all the glory shall be a defence.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah will create over the whole habitation of mount Zion, and over her assemblies, a cloud and smoke by day, and the shining of a flaming fire by night; for over all the glory `shall be spread’ a covering.

Bible in Basic English (BBE)

And over every living-place on Mount Zion, all over all her meetings, the Lord will make a cloud and smoke by day, and the shining of a flaming fire by night, for over all, the glory of the Lord will be a cover and a tent;

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah will create over every dwelling-place of mount Zion, and over its convocations, a cloud by day and a smoke, and the brightness of a flame of fire by night: for over all the glory shall be a covering.

World English Bible (WEB)

Yahweh will create over the whole habitation of Mount Zion, and over her assemblies, a cloud and smoke by day, and the shining of a flaming fire by night; for over all the glory will be a canopy.

Young’s Literal Translation (YLT)

Then hath Jehovah prepared Over every fixed place of Mount Zion, And over her convocations, A cloud by day, and smoke, And the shining of a flaming fire by night, That, over all honour a safe-guard,

ஏசாயா 4:5 in English

appoluthu Karththar Seeyon Malaiyilulla Ellaa Vaasasthalangalilum, Athin Sapaikalinmaelum, Pakalil Maekaththaiyum Pukaiyaiyum, Iravil Kolunthuvittu Eriyum Akkinippirakaasaththaiyum Unndaakkuvaar; Makimaiyaanavaikalinmaelellaam Kaaval Unndaayirukkum.


Read Full Chapter : Isaiah 4