தமிழ்

Exodus 13:21 in Tamil

யாத்திராகமம் 13:21
அவர்கள் இரவும் பகலும் வழிநடக்கக்கூடும்படிக்கு, கர்த்தர் பகலில் அவர்களை வழிநடத்த மேகஸ்தம்பத்திலும், இரவில் அவர்களுக்கு வெளிச்சங்காட்ட அக்கினிஸ்தம்பத்திலும் அவர்களுக்கு முன் சென்றார்.

Exodus 13:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD went before them by day in a pillar of a cloud, to lead them the way; and by night in a pillar of fire, to give them light; to go by day and night:

American Standard Version (ASV)

And Jehovah went before them by day in a pillar of cloud, to lead them the way, and by night in a pillar of fire, to give them light, that they might go by day and by night:

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord went before them by day in a pillar of cloud, guiding them on their way; and by night in a pillar of fire to give them light: so that they were able to go on day and night:

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah went before their face by day in a pillar of a cloud, to lead them [in] the way; and by night in a pillar of fire, to give them light; so that they could go day and night.

Webster’s Bible (WBT)

And the LORD went before them by day in a pillar of a cloud, to lead them in the way; and by night in a pillar of fire, to give them light: to go by day and night.

World English Bible (WEB)

Yahweh went before them by day in a pillar of cloud, to lead them on their way, and by night in a pillar of fire, to give them light, that they might go by day and by night:

Young’s Literal Translation (YLT)

and Jehovah is going before them by day in a pillar of a cloud, to lead them in the way, and by night in a pillar of fire, to give light to them, to go by day and by night;

யாத்திராகமம் 13:21 in English

avarkal Iravum Pakalum Valinadakkakkoodumpatikku, Karththar Pakalil Avarkalai Valinadaththa Maekasthampaththilum, Iravil Avarkalukku Velichchangaatta Akkinisthampaththilum Avarkalukku Mun Sentar.


Read Full Chapter : Exodus 13