தமிழ்

Psalm 99:7 in Tamil

சங்கீதம் 99:7
மேகஸ்தம்பத்திலிருந்து அவர்களோடே பேசினார்; அவர்கள் அவருடைய சாட்சிப்பிரமாணங்களையும் அவர் தங்களுக்குக் கொடுத்த கட்டளையையும் கைக்கொண்டார்கள்.

Psalm 99:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.

American Standard Version (ASV)

He spake unto them in the pillar of cloud: They kept his testimonies, And the statute that he gave them.

Bible in Basic English (BBE)

His voice came to them from the pillar of cloud; they kept his witness, and the law which he gave them.

Darby English Bible (DBY)

He spoke unto them in the pillar of cloud: they kept his testimonies, and the statute that he gave them.

World English Bible (WEB)

He spoke to them in the pillar of cloud. They kept his testimonies, The statute that he gave them.

Young’s Literal Translation (YLT)

In a pillar of cloud He speaketh unto them, They have kept His testimonies, And the statute He hath given to them.

சங்கீதம் 99:7 in English

maekasthampaththilirunthu Avarkalotae Paesinaar; Avarkal Avarutaiya Saatchippiramaanangalaiyum Avar Thangalukkuk Koduththa Kattalaiyaiyum Kaikkonndaarkal.


Read Full Chapter : Psalm 99