தமிழ்

Numbers 12:5 in Tamil

எண்ணாகமம் 12:5
கர்த்தர் மேகத்தூணில் இறங்கி, கூடாரவாசலிலே நின்று, ஆரோனையும் மிரியாமையும் கூப்பிட்டார்; அவர்கள் இருவரும் போனார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 12:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD came down in the pillar of the cloud, and stood in the door of the tabernacle, and called Aaron and Miriam: and they both came forth.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah came down in a pillar of cloud, and stood at the door of the Tent, and called Aaron and Miriam; and they both came forth.

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord came down in a pillar of cloud, taking his place at the door of the Tent, and made Aaron and Miriam come before him.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah came down in the pillar of the cloud, and stood at the entrance of the tent, and called Aaron and Miriam; and they both came forth.

Webster’s Bible (WBT)

And the LORD came down in the pillar of the cloud, and stood in the door of the tabernacle, and called Aaron and Miriam: and they both came forth.

World English Bible (WEB)

Yahweh came down in a pillar of cloud, and stood at the door of the Tent, and called Aaron and Miriam; and they both came forth.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah cometh down in the pillar of the cloud, and standeth at the opening of the tent, and calleth Aaron and Miriam, and they come out both of them.

எண்ணாகமம் 12:5 in English

karththar Maekaththoonnil Irangi, Koodaaravaasalilae Nintu, Aaronaiyum Miriyaamaiyum Kooppittar; Avarkal Iruvarum Ponaarkal.


Read Full Chapter : Numbers 12