தமிழ்

Numbers 14:14 in Tamil

எண்ணாகமம் 14:14
கர்த்தராகிய நீர் இந்த ஜனங்களின் நடுவே இருக்கிறதையும், கர்த்தராகிய நீர் முகமுகமாய்த் தரிசனமாகிறதையும், உம்முடைய மேகம் இவர்கள்மேல் நிற்கிறதையும், பகலில் மேகத்தூணிலும், இரவில் அக்கினித்தூணிலும், நீர் இவர்களுக்கு முன் செல்லுகிறதையும் கேட்டிருக்கிறார்கள், இந்த தேசத்தின் குடிகளுக்கும் சொல்லுவார்கள்.

Numbers 14:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they will tell it to the inhabitants of this land: for they have heard that thou LORD art among this people, that thou LORD art seen face to face, and that thy cloud standeth over them, and that thou goest before them, by day time in a pillar of a cloud, and in a pillar of fire by night.

American Standard Version (ASV)

and they will tell it to the inhabitants of this land. They have heard that thou Jehovah art in the midst of this people; for thou Jehovah art seen face to face, and thy cloud standeth over them, and thou goest before them, in a pillar of cloud by day, and in a pillar of fire by night.

Bible in Basic English (BBE)

And they will give the news to the people of this land: they have had word that you, Lord, are present with this people, letting yourself be seen face to face, and that your cloud is resting over them, and that you go before them in a pillar of cloud by day and in a pillar of fire by night.

Darby English Bible (DBY)

and they will tell it to the inhabitants of this land, [who] have heard that thou, Jehovah, art in the midst of this people, that thou, Jehovah, lettest thyself be seen eye to eye, and that thy cloud standeth over them, and that thou goest before them, in a pillar of cloud by day, and in a pillar of fire by night;

Webster’s Bible (WBT)

And they will tell it to the inhabitants of this land: for they have heard that thou LORD art among this people, that thou LORD art seen face to face, and that thy cloud standeth over them, and that thou goest before them, by day-time in a pillar of a cloud, and in a pillar of fire by night.

World English Bible (WEB)

and they will tell it to the inhabitants of this land. They have heard that you Yahweh are in the midst of this people; for you Yahweh are seen face to face, and your cloud stands over them, and you go before them, in a pillar of cloud by day, and in a pillar of fire by night.

Young’s Literal Translation (YLT)

and they have said `it’ unto the inhabitant of this land, they have heard that Thou, Jehovah, `art’ in the midst of this people, that eye to eye Thou art seen — O Jehovah, and Thy cloud is standing over them, — and in a pillar of cloud Thou art going before them by day, and in a pillar of fire by night.

எண்ணாகமம் 14:14 in English

karththaraakiya Neer Intha Janangalin Naduvae Irukkirathaiyum, Karththaraakiya Neer Mukamukamaayth Tharisanamaakirathaiyum, Ummutaiya Maekam Ivarkalmael Nirkirathaiyum, Pakalil Maekaththoonnilum, Iravil Akkiniththoonnilum, Neer Ivarkalukku Mun Sellukirathaiyum Kaettirukkiraarkal, Intha Thaesaththin Kutikalukkum Solluvaarkal.


Read Full Chapter : Numbers 14