தமிழ்

Deuteronomy 1:33 in Tamil

உபாகமம் 1:33
இரவில் அக்கினியிலும் பகலில் மேகத்திலும் உங்களுக்குமுன் சென்றாரே. இப்படியிருந்தும், இந்தக்காரியத்தில் நீங்கள் அவரை விசுவாசியாமற்போனீர்கள்.

Deuteronomy 1:33 in Other Translations

King James Version (KJV)

Who went in the way before you, to search you out a place to pitch your tents in, in fire by night, to show you by what way ye should go, and in a cloud by day.

American Standard Version (ASV)

who went before you in the way, to seek you out a place to pitch your tents in, in fire by night, to show you by what way ye should go, and in the cloud by day.

Bible in Basic English (BBE)

Who goes before you on your way, looking for a place where you may put up your tents, in fire by night, lighting up the way you are to go, and in a cloud by day.

Darby English Bible (DBY)

who went in the way before you, to search you out a place for your encamping, in fire by night, to shew you by what way ye should go, and in the cloud by day.

Webster’s Bible (WBT)

Who went in the way before you, to search out for you a place to pitch your tents in, in fire by night, to show you by what way ye should go, and in a cloud by day.

World English Bible (WEB)

who went before you in the way, to seek you out a place to pitch your tents in, in fire by night, to show you by what way you should go, and in the cloud by day.

Young’s Literal Translation (YLT)

who is going before you in the way to search out to you a place for your encamping, in fire by night, to shew you in the way in which ye go, and in a cloud by day.

உபாகமம் 1:33 in English

iravil Akkiniyilum Pakalil Maekaththilum Ungalukkumun Sentarae. Ippatiyirunthum, Inthakkaariyaththil Neengal Avarai Visuvaasiyaamarponeerkal.


Read Full Chapter : Deuteronomy 1