தமிழ்

Exodus 14:24 in Tamil

யாத்திராகமம் 14:24
கிழக்கு வெளுத்துவரும் ஜாமத்தில் கர்த்தர் அக்கினியும் மேகமுமான ஸ்தம்பத்திலிருந்து எகிப்தியரின் சேனையைப் பார்த்து, அவர்கள் சேனையைக் கலங்கடித்து,

FavoriteLoadingAdd to favorites

Exodus 14:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it came to pass, that in the morning watch the LORD looked unto the host of the Egyptians through the pillar of fire and of the cloud, and troubled the host of the Egyptians,

American Standard Version (ASV)

And it came to pass in the morning watch, that Jehovah looked forth upon the host of the Egyptians through the pillar of fire and of cloud, and discomfited the host of the Egyptians.

Bible in Basic English (BBE)

And in the morning watch, the Lord, looking out on the armies of the Egyptians from the pillar of fire and cloud, sent trouble on the army of the Egyptians;

Darby English Bible (DBY)

And it came to pass in the morning watch, that Jehovah looked upon the camp of the Egyptians, in the pillar of fire and of the cloud, and embarrassed the camp of the Egyptians.

Webster’s Bible (WBT)

And it came to pass, that, in the morning-watch, the LORD looked to the host of the Egyptians through the pillar of fire, and of the cloud, and troubled the host of the Egyptians,

World English Bible (WEB)

It happened in the morning watch, that Yahweh looked out on the host of the Egyptians through the pillar of fire and of cloud, and confused the Egyptian army.

Young’s Literal Translation (YLT)

and it cometh to pass, in the morning watch, that Jehovah looketh unto the camp of the Egyptians through the pillar of fire and of the cloud, and troubleth the camp of the Egyptians,

யாத்திராகமம் 14:24 in English

kilakku Veluththuvarum Jaamaththil Karththar Akkiniyum Maekamumaana Sthampaththilirunthu Ekipthiyarin Senaiyaip Paarththu, Avarkal Senaiyaik Kalangatiththu,


Read Full Chapter : Exodus 14