தமிழ்

Revelation 14:15 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:15
அப்பொழுது வேறொரு தூதன் தேவாலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு, மேகத்தின்மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறவரை நோக்கி: பூமியின் பயிர் முதிர்ந்தது, அறுக்கிறதற்குக் காலம் வந்தது, ஆகையால் உம்முடைய அரிவாளை நீட்டி அறுத்துவிடும் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டுச்சொன்னான்.

Revelation 14:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Thrust in thy sickle, and reap: for the time is come for thee to reap; for the harvest of the earth is ripe.

American Standard Version (ASV)

And another angel came out from the temple, crying with a great voice to him that sat on the cloud, Send forth thy sickle, and reap: for the hour to reap is come; for the harvest of the earth is ripe.

Bible in Basic English (BBE)

And another angel came out from the house of God, crying with a loud voice to him who was seated on the cloud, Put in your blade, and let the grain be cut: because the hour for cutting it is come; for the grain of the earth is over-ready.

Darby English Bible (DBY)

And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Send thy sickle and reap; for the hour of reaping is come, for the harvest of the earth is dried.

World English Bible (WEB)

Another angel came out from the temple, crying with a loud voice to him who sat on the cloud, “Send forth your sickle, and reap; for the hour to reap has come; for the harvest of the earth is ripe!”

Young’s Literal Translation (YLT)

and another messenger did come forth out of the sanctuary crying in a great voice to him who is sitting upon the cloud, `Send forth thy sickle and reap, because come to thee hath the hour of reaping, because ripe hath been the harvest of the earth;’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:15 in English

appoluthu Vaeroru Thoothan Thaevaalayaththilirunthu Purappattu, Maekaththinmael Utkaarnthirukkiravarai Nnokki: Poomiyin Payir Muthirnthathu, Arukkiratharkuk Kaalam Vanthathu, Aakaiyaal Ummutaiya Arivaalai Neetti Aruththuvidum Entu Mikuntha Saththamittuchchaொnnaan.


Read Full Chapter : Revelation 14