தமிழ்

Revelation 14:5 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:5
இவர்களுடைய வாயிலே கபடம் காணப்படவில்லை; இவர்கள் தேவனுடைய சிங்காசனத்திற்குமுன்பாக மாசில்லாதவர்களாயிருக்கிறார்கள்.

Revelation 14:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And in their mouth was found no guile: for they are without fault before the throne of God.

American Standard Version (ASV)

And in their mouth was found no lie: they are without blemish.

Bible in Basic English (BBE)

And in their mouth there was no false word, for they are untouched by evil.

Darby English Bible (DBY)

and in their mouths was no lie found; [for] they are blameless.

World English Bible (WEB)

In their mouth was found no lie, for they are blameless.{TR adds “before the throne of God”}

Young’s Literal Translation (YLT)

and in their mouth there was not found guile, for unblemished are they before the throne of God.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:5 in English

ivarkalutaiya Vaayilae Kapadam Kaanappadavillai; Ivarkal Thaevanutaiya Singaasanaththirkumunpaaka Maasillaathavarkalaayirukkiraarkal.


Read Full Chapter : Revelation 14