தமிழ்

Revelation 14:18 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:18
அக்கினியின்மேல் அதிகாரமுள்ள வேறொரு தூதனும் பலிபீடத்திலிருந்து புறப்பட்டுவந்து, கருக்குள்ள அரிவாளைப்பிடித்திருக்கிறவனை நோக்கி: பூமியின் திராட்சப்பழங்கள் பழுத்திருக்கிறது, கருக்குள்ள உமது அரிவாளை நீட்டி, அதின் குலைகளை அறுத்துவிடும் என்று மிகுந்த சத்தத்தோடே சொன்னான்.

Revelation 14:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

And another angel came out from the altar, which had power over fire; and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Thrust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth; for her grapes are fully ripe.

American Standard Version (ASV)

And another angel came out from the altar, he that hath power over fire; and he called with a great voice to him that had the sharp sickle, saying, Send forth thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth; for her grapes are fully ripe.

Bible in Basic English (BBE)

And another angel came out from the altar, who has power over fire; and he gave a loud cry to him who had the sharp curved blade, saying, Put in your sharp blade, and let the grapes of the vine of the earth be cut; for her grapes are fully ready.

Darby English Bible (DBY)

And another angel came out of the altar, having power over fire, and called with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Send thy sharp sickle, and gather the bunches of the vine of the earth; for her grapes are fully ripened.

World English Bible (WEB)

Another angel came out from the altar, he who has power over fire, and he called with a great voice to him who had the sharp sickle, saying, “Send forth your sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, for the earth’s grapes are fully ripe!”

Young’s Literal Translation (YLT)

and another messenger did come forth out from the altar, having authority over the fire, and he called with a great cry to him having the sharp sickle, saying, `Send forth thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, because come to perfection have her grapes;’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:18 in English

akkiniyinmael Athikaaramulla Vaeroru Thoothanum Palipeedaththilirunthu Purappattuvanthu, Karukkulla Arivaalaippitiththirukkiravanai Nnokki: Poomiyin Thiraatchappalangal Paluththirukkirathu, Karukkulla Umathu Arivaalai Neetti, Athin Kulaikalai Aruththuvidum Entu Mikuntha Saththaththotae Sonnaan.


Read Full Chapter : Revelation 14