தமிழ்

Revelation 14:20 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:20
நகரத்திற்குப் புறம்பேயுள்ள அந்த ஆலையிலே அது மிதிக்கப்பட்டது; அந்த ஆலையிலிருந்து ஆயிரத்தறுநூறு ஸ்தாதி தூரத்திற்கு இரத்தம் புறப்பட்டுக் குதிரைகளின் கடிவாளங்கள்மட்டும் பெருகிவந்தது.

Revelation 14:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, by the space of a thousand and six hundred furlongs.

American Standard Version (ASV)

And the winepress are trodden without the city, and there came out blood from the winepress, even unto the bridles of the horses, as far as a thousand and six hundred furlongs.

Bible in Basic English (BBE)

And the grapes were crushed under foot outside the town, and blood came out from them, even to the head-bands of the horses, two hundred miles.

Darby English Bible (DBY)

and the wine-press was trodden without the city, and blood went out of the wine-press to the bits of the horses for a thousand six hundred stadia.

World English Bible (WEB)

The winepress was trodden outside of the city, and blood came out from the winepress, even to the bridles of the horses, as far as one thousand six hundred stadia.{1600 stadia = 296 kilometers or 184 miles}

Young’s Literal Translation (YLT)

and trodden was the wine-press outside of the city, and blood did come forth out of the wine-press — unto the bridles of the horses, a thousand, six hundred furlongs.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:20 in English

nakaraththirkup Purampaeyulla Antha Aalaiyilae Athu Mithikkappattathu; Antha Aalaiyilirunthu Aayiraththarunootru Sthaathi Thooraththirku Iraththam Purappattuk Kuthiraikalin Kativaalangalmattum Perukivanthathu.


Read Full Chapter : Revelation 14