தமிழ்

Revelation 2:4 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:4
ஆனாலும், நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன்பேரில் எனக்குக் குறை உண்டு.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:4 in English

aanaalum, Nee Aathiyil Konntiruntha Anpai Vittay Entu Unpaeril Enakkuk Kurai Unndu.


Read Full Chapter : Revelation 2