தமிழ்

Revelation 2:24 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:24
தியத்தீராவிலே இந்தப் போதகத்தைப் பற்றிக்கொள்ளாமலும், சாத்தனுடைய ஆழங்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்களே, அந்த ஆழங்களை அறிந்துகொள்ளாமலுமிருக்கிற மற்றவர்களாகிய உங்களுக்கு நான் சொல்கிறதாவது, உங்கள்மேல் வேறொரு பாரத்தையும் சுமத்தமாட்டேன்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:24 in English

thiyaththeeraavilae Inthap Pothakaththaip Pattikkollaamalum, Saaththanutaiya Aalangal Entu Avarkal Sollukiraarkalae, Antha Aalangalai Arinthukollaamalumirukkira Mattavarkalaakiya Ungalukku Naan Solkirathaavathu, Ungalmael Vaeroru Paaraththaiyum Sumaththamaattaen.


Read Full Chapter : Revelation 2