தமிழ்

Numbers 25:1 in Tamil

எண்ணாகமம் 25:1
இஸ்ரவேல் சித்தீமிலே தங்கியிருக்கையில், ஜனங்கள் மோவாபின் குமாரத்திகளோடே வேசித்தனம் பண்ணத்தொடங்கினார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 25:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab.

American Standard Version (ASV)

And Israel abode in Shittim; and the people began to play the harlot with the daughters of Moab:

Bible in Basic English (BBE)

Now when Israel was living in Shittim the people became false to the Lord, doing evil with the daughters of Moab:

Darby English Bible (DBY)

And Israel abode in Shittim; and the people began to commit fornication with the daughters of Moab.

Webster’s Bible (WBT)

And Israel abode in Shittim, and the people began to commit lewdness with the daughters of Moab.

World English Bible (WEB)

Israel abode in Shittim; and the people began to play the prostitute with the daughters of Moab:

Young’s Literal Translation (YLT)

And Israel dwelleth in Shittim, and the people begin to go a-whoring unto daughters of Moab,

எண்ணாகமம் 25:1 in English

isravael Siththeemilae Thangiyirukkaiyil, Janangal Movaapin Kumaaraththikalotae Vaesiththanam Pannnaththodanginaarkal.


Read Full Chapter : Numbers 25