தமிழ்

1 Corinthians 8:6 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 8:6
பிதாவாகிய ஒரே தேவன் நமக்குண்டு, அவராலே சகலமும் உண்டாயிருக்கிறது; அவருக்கென்று நாமும் உண்டாயிருக்கிறோம். இயேசுகிறிஸ்து என்னும் ஒரே கர்த்தரும் நமக்குண்டு; அவர்மூலமாய்ச் சகலமும் உண்டாயிருக்கிறது, அவர் மூலாய் நாமும் உண்டாயிருக்கிறோம்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Corinthians 8:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.

American Standard Version (ASV)

yet to us there is one God, the Father, of whom are all things, and we unto him; and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things, and we through him.

Bible in Basic English (BBE)

There is for us only one God, the Father, of whom are all things, and we are for him; and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things, and we have our being through him.

Darby English Bible (DBY)

yet to us [there is] one God, the Father, of whom all things, and *we* for him; and one Lord, Jesus Christ, by whom [are] all things, and *we* by him.

World English Bible (WEB)

yet to us there is one God, the Father, of whom are all things, and we for him; and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things, and we live through him.

Young’s Literal Translation (YLT)

yet to us `is’ one God, the Father, of whom `are’ the all things, and we to Him; and one Lord, Jesus Christ, through whom `are’ the all things, and we through Him;

1 கொரிந்தியர் 8:6 in English

pithaavaakiya Orae Thaevan Namakkunndu, Avaraalae Sakalamum Unndaayirukkirathu; Avarukkentu Naamum Unndaayirukkirom. Yesukiristhu Ennum Orae Karththarum Namakkunndu; Avarmoolamaaych Sakalamum Unndaayirukkirathu, Avar Moolaay Naamum Unndaayirukkirom.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 8