தமிழ்

Malachi 2:10 in Tamil

மல்கியா 2:10
நம்மெல்லாருக்கும் ஒரே பிதா இல்லையோ? ஒரே தேவன் நம்மைச் சிருஷ்டித்ததில்லையோ? நாம் நம்முடைய பிதாக்களின் உடன்படிக்கையைப் பரிசுத்தக்குலைச்சலாக்கி, அவனவன் தன்தன் சகோதரனுக்குத் துரோகம்பண்ணுவானேன்?

Malachi 2:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Have we not all one father? hath not one God created us? why do we deal treacherously every man against his brother, by profaning the covenant of our fathers?

American Standard Version (ASV)

Have we not all one father? hath not one God created us? why do we deal treacherously every man against his brother, profaning the covenant of our fathers?

Bible in Basic English (BBE)

Have we not all one father? has not one God made us? why are we, every one of us, acting falsely to his brother, putting shame on the agreement of our fathers?

Darby English Bible (DBY)

Have we not all one father? Hath not one ùGod created us? Why do we deal unfaithfully every man against his brother, by profaning the covenant of our fathers?

World English Bible (WEB)

Don’t we all have one father? Hasn’t one God created us? Why do we deal treacherously every man against his brother, profaning the covenant of our fathers?

Young’s Literal Translation (YLT)

Have we not all one father? Hath not our God prepared us? Wherefore do we deal treacherously, Each against his brother, To pollute the covenant of our fathers?

மல்கியா 2:10 in English

nammellaarukkum Orae Pithaa Illaiyo? Orae Thaevan Nammaich Sirushtiththathillaiyo? Naam Nammutaiya Pithaakkalin Udanpatikkaiyaip Parisuththakkulaichchalaakki, Avanavan Thanthan Sakotharanukkuth Thurokampannnuvaanaen?


Read Full Chapter : Malachi 2