தமிழ்

Malachi 2:8 in Tamil

மல்கியா 2:8
நீங்களோ வழியைவிட்டு விலகி, அநேகரை வேதத்தைக்குறித்து இடறப்பண்ணினீர்கள்; லேவியின் உடன்படிக்கையைக் கெடுத்துப்போட்டீர்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Malachi 2:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

But ye are departed out of the way; ye have caused many to stumble at the law; ye have corrupted the covenant of Levi, saith the LORD of hosts.

American Standard Version (ASV)

But ye are turned aside out of the way; ye have caused many to stumble in the law; ye have corrupted the covenant of Levi, saith Jehovah of hosts.

Bible in Basic English (BBE)

But you are turned out of the way; you have made the law hard for numbers of people; you have made the agreement of Levi of no value, says the Lord of armies.

Darby English Bible (DBY)

But ye are departed out of the way; ye have caused many to stumble at the law; ye have corrupted the covenant of Levi, saith Jehovah of hosts.

World English Bible (WEB)

But you have turned aside out of the way. You have caused many to stumble in the law. You have corrupted the covenant of Levi,” says Yahweh of Hosts.

Young’s Literal Translation (YLT)

And ye, ye have turned from the way, Ye have caused many to stumble in the law, Ye have corrupted the covenant of Levi, Said Jehovah of Hosts.

மல்கியா 2:8 in English

neengalo Valiyaivittu Vilaki, Anaekarai Vaethaththaikkuriththu Idarappannnnineerkal; Laeviyin Udanpatikkaiyaik Keduththuppottirkal Entu Senaikalin Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Malachi 2