தமிழ்

Malachi 1:6 in Tamil

மல்கியா 1:6
குமாரன் தன் பிதாவையும், ஊழியக்காரன் தன் எஜமானையும் கனம்பண்ணுகிறார்களே; நான் பிதாவானால் என் கனம் எங்கே? நான் எஜமானானால் எனக்குப் பயப்படும் பயம் எங்கே என்று சேனைகளின் கர்த்தர் தமது நாமத்தை அசட்டைபண்ணுகிற ஆசாரியர்களாகிய உங்களைக் கேட்கிறார்; அதற்கு நீங்கள் உமது நாமத்தை எதினாலே அசட்டைபண்ணினோம் என்கிறீர்கள்.

Malachi 1:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

A son honoureth his father, and a servant his master: if then I be a father, where is mine honour? and if I be a master, where is my fear? saith the LORD of hosts unto you, O priests, that despise my name. And ye say, Wherein have we despised thy name?

American Standard Version (ASV)

A son honoreth his father, and a servant his master: if then I am a father, where is mine honor? and if I am a master, where is my fear? saith Jehovah of hosts unto you, O priests, that despise my name. And ye say, Wherein have we despised thy name?

Bible in Basic English (BBE)

A son gives honour to his father, and a servant has fear of his master: if then I am a father, where is my honour? and if I am a master, where is the fear of me? says the Lord of armies to you, O priests, who give no value to my name. And you say, How have we not given value to your name?

Darby English Bible (DBY)

A son honoureth [his] father, and a servant his master: if then I be a father, where is mine honour? and if I be a master, where is my fear? saith Jehovah of hosts unto you, priests, that despise my name. But ye say, Wherein have we despised thy name?

World English Bible (WEB)

“A son honors his father, and a servant his master. If I am a father, then where is my honor? And if I am a master, where is the respect due me? Says Yahweh of Hosts to you, priests, who despise my name. You say, ‘How have we despised your name?’

Young’s Literal Translation (YLT)

A son honoureth a father, and a servant his master. And if I `am’ a father, where `is’ Mine honour? And if I `am’ a master, where `is’ My fear? Said Jehovah of Hosts to you, O priests, despising My name! And ye have said: `In what have we despised Thy name?’

மல்கியா 1:6 in English

kumaaran Than Pithaavaiyum, Ooliyakkaaran Than Ejamaanaiyum Kanampannnukiraarkalae; Naan Pithaavaanaal En Kanam Engae? Naan Ejamaanaanaal Enakkup Payappadum Payam Engae Entu Senaikalin Karththar Thamathu Naamaththai Asattaைpannnukira Aasaariyarkalaakiya Ungalaik Kaetkiraar; Atharku Neengal Umathu Naamaththai Ethinaalae Asattaைpannnninom Enkireerkal.


Read Full Chapter : Malachi 1