தமிழ்

Malachi 1:9 in Tamil

மல்கியா 1:9
இப்போதும் தேவனுடைய சமுகத்தை நோக்கிக் கெஞ்சுங்கள்; அப்பொழுது நம்மேல் இரங்குவார்; இது உங்களாலே வந்த காரியம், அவர் உங்களை அங்கீகரிப்பாரோ என்று சேனைகளின் கர்த்தர் கேட்கிறார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Malachi 1:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And now, I pray you, beseech God that he will be gracious unto us: this hath been by your means: will he regard your persons? saith the LORD of hosts.

American Standard Version (ASV)

And now, I pray you, entreat the favor of God, that he may be gracious unto us: this hath been by your means: will he accept any of your persons? saith Jehovah of hosts.

Bible in Basic English (BBE)

And now, make request for the grace of God so that he may have mercy on us: this has been your doing: will he give his approval to any of you? says the Lord of armies.

Darby English Bible (DBY)

And now, I pray you, beseech ùGod that he will be gracious unto us. This hath been of your hand: will he accept any of your persons? saith Jehovah of hosts.

World English Bible (WEB)

“Now, please entreat the favor of God, that he may be gracious to us. With this, will he accept any of you?” says Yahweh of Hosts.

Young’s Literal Translation (YLT)

And now, appease, I pray thee, the face of God, And He doth favour us; From your own hand hath this been, Doth He accept of you appearances? Said Jehovah of Hosts.

மல்கியா 1:9 in English

ippothum Thaevanutaiya Samukaththai Nnokkik Kenjungal; Appoluthu Nammael Iranguvaar; Ithu Ungalaalae Vantha Kaariyam, Avar Ungalai Angaீkarippaaro Entu Senaikalin Karththar Kaetkiraar.


Read Full Chapter : Malachi 1