தமிழ்

Exodus 32:11 in Tamil

யாத்திராகமம் 32:11
மோசே தன் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி: கர்த்தாவே, தேவரீர் மகா பலத்தினாலும் வல்லமையுள்ள கையினாலும் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின உம்முடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக உம்முடைய கோபம் பற்றியெரிவதென்ன?

FavoriteLoadingAdd to favorites

Exodus 32:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Moses besought the LORD his God, and said, LORD, why doth thy wrath wax hot against thy people, which thou hast brought forth out of the land of Egypt with great power, and with a mighty hand?

American Standard Version (ASV)

And Moses besought Jehovah his God, and said, Jehovah, why doth thy wrath wax hot against thy people, that thou hast brought forth out of the land of Egypt with great power and with a mighty hand?

Bible in Basic English (BBE)

But Moses made prayer to God, saying, Lord, why is your wrath burning against your people whom you took out of the land of Egypt, with great power and with the strength of your hand?

Darby English Bible (DBY)

And Moses besought Jehovah his God, and said, Why, Jehovah, doth thy wrath burn against thy people, which thou hast brought forth out of the land of Egypt with great power and with a strong hand?

Webster’s Bible (WBT)

And Moses besought the LORD his God, and said, LORD, why [] thy wrath wax hot against thy people, which thou hast [] forth from the land of Egypt, with great power, and with [] mighty hand?

World English Bible (WEB)

Moses begged Yahweh his God, and said, “Yahweh, why does your wrath burn hot against your people, that you have brought forth out of the land of Egypt with great power and with a mighty hand?

Young’s Literal Translation (YLT)

And Moses appeaseth the face of Jehovah his God, and saith, `Why, O Jehovah, doth Thine anger burn against Thy people, whom Thou hast brought forth out of the land of Egypt with great power and with a strong hand?

யாத்திராகமம் 32:11 in English

mose Than Thaevanaakiya Karththarai Nnokki: Karththaavae, Thaevareer Makaa Palaththinaalum Vallamaiyulla Kaiyinaalum Ekipthu Thaesaththilirunthu Purappadappannnnina Ummutaiya Janangalukku Virothamaaka Ummutaiya Kopam Pattiyerivathenna?


Read Full Chapter : Exodus 32