தமிழ்

Malachi 1:13 in Tamil

மல்கியா 1:13
இதோ, இது எவ்வளவு வருத்தமென்று சொல்லி, அதை ஒரு திரணமாய்ப் பேசி, பீறுண்டதையும் கால் ஊனமானதையும் நசல்கொண்டதையும் கொண்டுவந்து காணிக்கையாகச் செலுத்துகிறீர்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; அதை உங்கள் கைகளில் அங்கீகரித்துக்கொள்வேனா என்று கர்த்தர் கேட்கிறார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Malachi 1:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

Ye said also, Behold, what a weariness is it! and ye have snuffed at it, saith the LORD of hosts; and ye brought that which was torn, and the lame, and the sick; thus ye brought an offering: should I accept this of your hand? saith the LORD.

American Standard Version (ASV)

Ye say also, Behold, what a weariness is it! and ye have snuffed at it, saith Jehovah of hosts; and ye have brought that which was taken by violence, and the lame, and the sick; thus ye bring the offering: should I accept this at your hand? saith Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

And you say, See, what a weariness it is! and you let out your breath at it, says the Lord of armies; and you have given what has been cut about by beasts, and what is damaged in its feet and ill; this is the offering you give: will this be pleasing to me from your hands? says the Lord.

Darby English Bible (DBY)

And ye say, Behold, what a weariness! And ye have puffed at it, saith Jehovah of hosts, and ye bring [that which was] torn, and the lame, and the sick; thus ye bring the oblation: should I accept this of your hand? saith Jehovah.

World English Bible (WEB)

You say also, ‘Behold, what a weariness it is!’ and you have sniffed at it,” says Yahweh of Hosts; “and you have brought that which was taken by violence, the lame, and the sick; thus you bring the offering. Should I accept this at your hand?” says Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

And ye have said, `Lo, what a weariness,’ And ye have puffed at it, said Jehovah of Hosts, And ye have brought in plunder, And the lame and the sick, And ye have brought in the present! Do I accept it from your hand? said Jehovah.

மல்கியா 1:13 in English

itho, Ithu Evvalavu Varuththamentu Solli, Athai Oru Thiranamaayp Paesi, Peerunndathaiyum Kaal Oonamaanathaiyum Nasalkonndathaiyum Konnduvanthu Kaannikkaiyaakach Seluththukireerkal Entu Senaikalin Karththar Sollukiraar; Athai Ungal Kaikalil Angaீkariththukkolvaenaa Entu Karththar Kaetkiraar.


Read Full Chapter : Malachi 1