தமிழ்

Malachi 1:14 in Tamil

மல்கியா 1:14
தன் மந்தையில் கடா இருக்கையில் கெட்டுப்போனதை ஆண்டவருக்கு நேர்ந்துகொண்டு பலியிடுகிற கபடஸ்தன் சபிக்கப்பட்டவன்; என் நாமம் ஜாதிகளுக்குள்ளே பயங்கரமாயிருக்கும்; நான் மகத்துவமான ராஜா என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Malachi 1:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

But cursed be the deceiver, which hath in his flock a male, and voweth, and sacrificeth unto the LORD a corrupt thing: for I am a great King, saith the LORD of hosts, and my name is dreadful among the heathen.

American Standard Version (ASV)

But cursed be the deceiver, who hath in his flock a male, and voweth, and sacrificeth unto the Lord a blemished thing; for I am a great King, saith Jehovah of hosts, and my name is terrible among the Gentiles.

Bible in Basic English (BBE)

A curse on the false man who has a male in his flock, and takes his oath, and gives to the Lord a damaged thing: for I am a great King, says the Lord of armies, and my name is to be feared among the Gentiles.

Darby English Bible (DBY)

Yea, cursed be the deceiver, who hath in his flock a male, and voweth and sacrificeth unto the Lord a corrupt thing; for I am a great King, saith Jehovah of hosts, and my name is terrible among the nations.

World English Bible (WEB)

“But the deceiver is cursed, who has in his flock a male, and vows, and sacrifices to the Lord a blemished thing; for I am a great King,” says Yahweh of hosts, “and my name is awesome among the nations.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And cursed `is’ a deceiver, who hath in his drove a male, And is vowing, and is sacrificing a marred thing to the Lord, For a great king `am’ I, said Jehovah of Hosts, And My name `is’ revered among nations!

மல்கியா 1:14 in English

than Manthaiyil Kadaa Irukkaiyil Kettupponathai Aanndavarukku Naernthukonndu Paliyidukira Kapadasthan Sapikkappattavan; En Naamam Jaathikalukkullae Payangaramaayirukkum; Naan Makaththuvamaana Raajaa Entu Senaikalin Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Malachi 1