தமிழ்

Jeremiah 48:10 in Tamil

எரேமியா 48:10
கர்த்தருடைய வேலையை அசதியாய்ச் செய்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன்; இரத்தம் சிந்தாதபடிக்குத் தன் பட்டயத்தை அடக்கிக்கொள்ளுகிறவன் சபிக்கப்பட்டவன்.

Jeremiah 48:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Cursed be he that doeth the work of the LORD deceitfully, and cursed be he that keepeth back his sword from blood.

American Standard Version (ASV)

Cursed be he that doeth the work of Jehovah negligently; and cursed be he that keepeth back his sword from blood.

Bible in Basic English (BBE)

Let him be cursed who does the Lord’s work half-heartedly; let him be cursed who keeps back his sword from blood.

Darby English Bible (DBY)

Cursed be he that doeth the work of Jehovah negligently, and cursed be he that keepeth back his sword from blood!

World English Bible (WEB)

Cursed be he who does the work of Yahweh negligently; and cursed be he who keeps back his sword from blood.

Young’s Literal Translation (YLT)

Cursed `is’ he who is doing the work of Jehovah slothfully, And cursed `is’ he Who is withholding his sword from blood.

எரேமியா 48:10 in English

karththarutaiya Vaelaiyai Asathiyaaych Seykiravan Sapikkappattavan; Iraththam Sinthaathapatikkuth Than Pattayaththai Adakkikkollukiravan Sapikkappattavan.


Read Full Chapter : Jeremiah 48