தமிழ்

Judges 5:23 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 5:23
மேரோசைச் சபியுங்கள்; அதின் குடிகளைச் சபிக்கவே சபியுங்கள் என்று கர்த்தருடைய தூதனானவர் சொல்லுகிறார்; அவர்கள் கர்த்தர் பட்சத்தில் துணைநிற்க வரவில்லை; பராக்கிரமசாலிகளுக்கு விரோதமாய் அவர்கள் கர்த்தர் பட்சத்தில் துணை நிற்க வரவில்லையே.

Judges 5:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

Curse ye Meroz, said the angel of the LORD, curse ye bitterly the inhabitants thereof; because they came not to the help of the LORD, to the help of the LORD against the mighty.

American Standard Version (ASV)

Curse ye Meroz, said the angel of Jehovah. Curse ye bitterly the inhabitants thereof, Because they came not to the help of Jehovah, To the help of Jehovah against the mighty.

Bible in Basic English (BBE)

A curse, a curse on Meroz! said the angel of the Lord. A bitter curse on her townspeople! Because they came not to the help of the Lord, to the help of the Lord among the strong ones.

Darby English Bible (DBY)

“Curse Meroz, says the angel of the LORD, curse bitterly its inhabitants, because they came not to the help of the LORD, to the help of the LORD against the mighty.

Webster’s Bible (WBT)

Curse ye Meroz, said the angel of the LORD, curse ye bitterly its inhabitants; because they came not to the help of the LORD, to the help of the LORD against the mighty.

World English Bible (WEB)

Curse you Meroz, said the angel of Yahweh. Curse you bitterly the inhabitants of it, Because they didn’t come to the help of Yahweh, To the help of Yahweh against the mighty.

Young’s Literal Translation (YLT)

Curse Meroz — said a messenger of Jehovah, Cursing, curse ye its inhabitants, For they came not to the help of Jehovah, To the help of Jehovah among the mighty!

நியாயாதிபதிகள் 5:23 in English

maerosaich Sapiyungal; Athin Kutikalaich Sapikkavae Sapiyungal Entu Karththarutaiya Thoothanaanavar Sollukiraar; Avarkal Karththar Patchaththil Thunnainirka Varavillai; Paraakkiramasaalikalukku Virothamaay Avarkal Karththar Patchaththil Thunnai Nirka Varavillaiyae.


Read Full Chapter : Judges 5