தமிழ்

1 Samuel 26:19 in Tamil

1 சாமுவேல் 26:19
இப்பொழுது ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் தம்முடைய அடியானுடைய வார்த்தைகளைக் கேட்பாராக; கர்த்தர் உம்மை எனக்கு விரோதமாக எடுத்து விட்டதுண்டானால், அதற்கு அவர் காணிக்கையை ஏற்றுக்கொள்வாராக; மனுபுத்திரர் அதைச் செய்தார்களேயாகில், அவர்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாகச் சபிக்கப்படக்கடவர்கள்; அவர்கள்: நீ போய், அந்நிய தேவர்களைச் சேவி என்று சொல்லி, அவர்கள் இன்று என்னைக் கர்த்தருடைய சுதந்தரத்திற்கு அடுத்தவனாயிராதபடிக்கு, துரத்திவிட்டார்களே.

1 Samuel 26:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now therefore, I pray thee, let my lord the king hear the words of his servant. If the LORD have stirred thee up against me, let him accept an offering: but if they be the children of men, cursed be they before the LORD; for they have driven me out this day from abiding in the inheritance of the LORD, saying, Go, serve other gods.

American Standard Version (ASV)

Now therefore, I pray thee, let my lord the king hear the words of his servant. If it be Jehovah that hath stirred thee up against me, let him accept an offering: but if it be the children of men, cursed be they before Jehovah: for they have driven me out this day that I should not cleave unto the inheritance of Jehovah, saying, Go, serve other gods.

Bible in Basic English (BBE)

Let my lord the king give ear now to the words of his servant. If it is the Lord who is moving you against me, let him take an offering: but if it is the children of men, may they be cursed before the Lord, for driving me out today and keeping me from my place in the heritage of the Lord, saying, Go, be the servant of other gods.

Darby English Bible (DBY)

And now, I pray thee, let my lord the king hear the words of his servant. If Jehovah have moved thee against me, let him accept an oblation; but if the sons of men, cursed be they before Jehovah; for they have driven me out this day from adhering to the inheritance of Jehovah, saying, Go, serve other gods.

Webster’s Bible (WBT)

Now therefore, I pray thee, let my lord the king hear the words of his servant. If the LORD hath stirred thee up against me, let him accept an offering: but if they are the children of men, cursed be they before the LORD; for they have driven me out this day from abiding in the inheritance of the LORD, saying, Go, serve other gods.

World English Bible (WEB)

Now therefore, please let my lord the king hear the words of his servant. If it be Yahweh that has stirred you up against me, let him accept an offering: but if it be the children of men, cursed be they before Yahweh: for they have driven me out this day that I shouldn’t cling to Yahweh’s inheritance, saying, Go, serve other gods.

Young’s Literal Translation (YLT)

And, now, let, I pray thee, my lord the king hear the words of his servant: if Jehovah hath moved thee against me, let Him accept a present; and if the sons of men — cursed `are’ they before Jehovah, for they have cast me out to-day from being admitted into the inheritance of Jehovah, saying, Go, serve other gods.

1 சாமுவேல் 26:19 in English

ippoluthu Raajaavaakiya En Aanndavan Thammutaiya Atiyaanutaiya Vaarththaikalaik Kaetpaaraaka; Karththar Ummai Enakku Virothamaaka Eduththu Vittathunndaanaal, Atharku Avar Kaannikkaiyai Aettukkolvaaraaka; Manupuththirar Athaich Seythaarkalaeyaakil, Avarkal Karththarukku Munpaakach Sapikkappadakkadavarkal; Avarkal: Nee Poy, Anniya Thaevarkalaich Sevi Entu Solli, Avarkal Intu Ennaik Karththarutaiya Suthantharaththirku Aduththavanaayiraathapatikku, Thuraththivittarkalae.


Read Full Chapter : 1 Samuel 26