தமிழ்

Judges 5:24 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 5:24
ஸ்திரீகளுக்குள்ளே கேனியனான ஏபேரின் மனைவியாகிய யாகேல் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள், கூடாரத்தில் வாசமாயிருக்கிற ஸ்திரீகளுக்குள்ளே அவள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவளே.

Judges 5:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

Blessed above women shall Jael the wife of Heber the Kenite be, blessed shall she be above women in the tent.

American Standard Version (ASV)

Blessed above women shall Jael be, The wife of Heber the Kenite; Blessed shall she be above women in the tent.

Bible in Basic English (BBE)

Blessings be on Jael, more than on all women! Blessings greater than on any in the tents!

Darby English Bible (DBY)

“Most blessed of women be Ja’el, the wife of Heber the Ken’ite, of tent-dwelling women most blessed.

Webster’s Bible (WBT)

Blessed above women shall Jael the wife of Heber the Kenite be, blessed shall she be above women in the tent.

World English Bible (WEB)

Blessed above women shall Jael be, The wife of Heber the Kenite; Blessed shall she be above women in the tent.

Young’s Literal Translation (YLT)

Blessed above women is Jael, Wife of Heber the Kenite, Above women in the tent she is blessed.

நியாயாதிபதிகள் 5:24 in English

sthireekalukkullae Kaeniyanaana Aepaerin Manaiviyaakiya Yaakael Aaseervathikkappattaval, Koodaaraththil Vaasamaayirukkira Sthireekalukkullae Aval Aaseervathikkappattavalae.


Read Full Chapter : Judges 5