தமிழ்

Judges 4:17 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 4:17
சிசெரா கால்நடையாய்க் கேனியனான ஏபேரின் மனைவி யாகேலுடைய கூடாரத்திற்கு ஓடிவந்தான்; அப்பொழுது யாபீன் என்னும் ஆத்சோரின் ராஜாவுக்கும், கேனியனான ஏபேரின் வீட்டுக்கும் சமாதானம் உண்டாயிருந்தது.


நியாயாதிபதிகள் 4:17 in English

siseraa Kaalnataiyaayk Kaeniyanaana Aepaerin Manaivi Yaakaelutaiya Koodaaraththirku Otivanthaan; Appoluthu Yaapeen Ennum Aathsorin Raajaavukkum, Kaeniyanaana Aepaerin Veettukkum Samaathaanam Unndaayirunthathu.


Read Full Chapter : Judges 4