தமிழ்

Judges 4:20 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 4:20
அப்பொழுது அவன்; நீ கூடாரவாசலிலே நின்று, யாராவது ஒருவன் வந்து, இங்கே யாராகிலும் இருக்கிறார்களா என்று உன்னிடத்தில் கேட்டால், இல்லை என்று சொல் என்றான்.


நியாயாதிபதிகள் 4:20 in English

appoluthu Avan; Nee Koodaaravaasalilae Nintu, Yaaraavathu Oruvan Vanthu, Ingae Yaaraakilum Irukkiraarkalaa Entu Unnidaththil Kaettal, Illai Entu Sol Entan.


Read Full Chapter : Judges 4