தமிழ்

Judges 4:19 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 4:19
அவன் அவளைப் பார்த்து; குடிக்க எனக்குக் கொஞ்சம் தண்ணீர் தா, தாகமாயிருக்கிறேன் என்றான்; அவள் பால் துருத்தியைத் திறந்து, அவனுக்குக் குடிக்கக்கொடுத்து, திரும்பவும் அவனை மூடினாள்;


நியாயாதிபதிகள் 4:19 in English

avan Avalaip Paarththu; Kutikka Enakkuk Konjam Thannnneer Thaa, Thaakamaayirukkiraen Entan; Aval Paal Thuruththiyaith Thiranthu, Avanukkuk Kutikkakkoduththu, Thirumpavum Avanai Mootinaal;


Read Full Chapter : Judges 4