தமிழ்

Judges 4:15 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 4:15
கர்த்தர் சிசெராவையும் அந்த எல்லா ரதங்களையும் சேனையனைத்தையும் பாராக்குக்கு முன்பாகப் பட்டயக்கருக்கினால் கலங்கடித்தார்; சிசெரா ரதத்தைவிட்டிறங்கிக் கால்நடையாய் ஓடிப்போனான்.

Judges 4:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD discomfited Sisera, and all his chariots, and all his host, with the edge of the sword before Barak; so that Sisera lighted down off his chariot, and fled away on his feet.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah discomfited Sisera, and all his chariots, and all his host, with the edge of the sword before Barak; and Sisera alighted from his chariot, and fled away on his feet.

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord sent fear on Sisera and all his war-carriages and all his army before Barak; and Sisera got down from his war-carriage and went in flight on foot.

Darby English Bible (DBY)

And the LORD routed Sis’era and all his chariots and all his army before Barak at the edge of the sword; and Sis’era alighted from his chariot and fled away on foot.

Webster’s Bible (WBT)

And the LORD discomfited Sisera, and all his chariots, and all his host, with the edge of the sword before Barak; so that Sisera alighted from his chariot, and fled away on his feet.

World English Bible (WEB)

Yahweh confused Sisera, and all his chariots, and all his host, with the edge of the sword before Barak; and Sisera alighted from his chariot, and fled away on his feet.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah destroyeth Sisera, and all the chariots, and all the camp, by the mouth of the sword, before Barak, and Sisera cometh down from off the chariot, and fleeth on his feet.

நியாயாதிபதிகள் 4:15 in English

karththar Siseraavaiyum Antha Ellaa Rathangalaiyum Senaiyanaiththaiyum Paaraakkukku Munpaakap Pattayakkarukkinaal Kalangatiththaar; Siseraa Rathaththaivittirangik Kaalnataiyaay Otipponaan.


Read Full Chapter : Judges 4