தமிழ்

Judges 4:14 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 4:14
அப்பொழுது தெபொராள் பாராக்கை நோக்கி: எழுந்துபோ; கர்த்தர் சிசெராவை உன் கையில் ஒப்புக்கொடுக்கும் நாள் இதுவே; கர்த்தர் உனக்கு முன்பாகப் புறப்படவில்லையா என்றாள்; அப்பொழுது பாராக்கும், அவன் பின்னாலே பதினாயிரம்பேரும், தாபோர் மலையிலிருந்து இறங்கினார்கள்.

Judges 4:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Deborah said unto Barak, Up; for this is the day in which the LORD hath delivered Sisera into thine hand: is not the LORD gone out before thee? So Barak went down from mount Tabor, and ten thousand men after him.

American Standard Version (ASV)

And Deborah said unto Barak, Up; for this is the day in which Jehovah hath delivered Sisera into thy hand; is not Jehovah gone out before thee? So Barak went down from mount Tabor, and ten thousand men after him.

Bible in Basic English (BBE)

Then Deborah said to Barak, Up! for today the Lord has given Sisera into your hands: has not the Lord gone out before you? So Barak went down from Mount Tabor and ten thousand men after him.

Darby English Bible (DBY)

And Deb’orah said to Barak, “Up! For this is the day in which the LORD has given Sis’era into your hand. Does not the LORD go out before you?” So Barak went down from Mount Tabor with ten thousand men following him.

Webster’s Bible (WBT)

And Deborah said to Barak, Arise, for this is the day in which the LORD hath delivered Sisera into thy hand: hath not the LORD gone out before thee? So Barak went down from mount Tabor, and ten thousand men after him.

World English Bible (WEB)

Deborah said to Barak, Up; for this is the day in which Yahweh has delivered Sisera into your hand; hasn’t Yahweh gone out before you? So Barak went down from Mount Tabor, and ten thousand men after him.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Deborah saith unto Barak, `Rise, for this `is’ the day in which Jehovah hath given Sisera into thy hand; hath not Jehovah gone out before thee?’ And Barak goeth down from mount Tabor, and ten thousand men after him.

நியாயாதிபதிகள் 4:14 in English

appoluthu Theporaal Paaraakkai Nnokki: Elunthupo; Karththar Siseraavai Un Kaiyil Oppukkodukkum Naal Ithuvae; Karththar Unakku Munpaakap Purappadavillaiyaa Ental; Appoluthu Paaraakkum, Avan Pinnaalae Pathinaayirampaerum, Thaapor Malaiyilirunthu Iranginaarkal.


Read Full Chapter : Judges 4