தமிழ்

Micah 2:13 in Tamil

மீகா 2:13
தடைகளை நீக்கிப்போடுகிறவர் அவர்களுக்கு முன்பாக நடந்துபோகிறார்; அவர்கள் தடைகளை நீக்கி, வாசலால் உட்பிரவேசித்துக் கடந்துபோவார்கள்; அவர்கள் ராஜா அவர்களுக்கு முன்பாகப் போவார், கர்த்தர் அவர்கள் முன்னணியில் நடந்துபோவார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Micah 2:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

The breaker is come up before them: they have broken up, and have passed through the gate, and are gone out by it: and their king shall pass before them, and the LORD on the head of them.

American Standard Version (ASV)

The breaker is gone up before them: they have broken forth and passed on to the gate, and are gone out thereat; and their king is passed on before them, and Jehovah at the head of them.

Bible in Basic English (BBE)

The opener of the way will go up before them: forcing their way out they will go on to the doorway and out through it: their king will go on before them, and the Lord at their head.

Darby English Bible (DBY)

One that breaketh through is gone up before them: they have broken forth, and have passed on to the gate, and are gone out by it; and their king passeth on before them, and Jehovah at the head of them.

World English Bible (WEB)

He who breaks open the way goes up before them. They break through the gate, and go out. And their king passes on before them, With Yahweh at their head.”

Young’s Literal Translation (YLT)

Gone up hath the breaker before them, They have broken through, Yea, they pass through the gate, Yea, they go out through it, And pass on doth their king before them, And Jehovah at their head!

மீகா 2:13 in English

thataikalai Neekkippodukiravar Avarkalukku Munpaaka Nadanthupokiraar; Avarkal Thataikalai Neekki, Vaasalaal Utpiravaesiththuk Kadanthupovaarkal; Avarkal Raajaa Avarkalukku Munpaakap Povaar, Karththar Avarkal Munnanniyil Nadanthupovaar.


Read Full Chapter : Micah 2