தமிழ்

Judges 13:3 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 13:3
கர்த்தருடைய தூதனானவர் அந்த ஸ்திரீக்குத் தரிசனமாகி, அவளை நோக்கி: இதோ, பிள்ளைபெறாத மலடியான நீ கர்ப்பந்தரித்து, ஒரு குமாரனைப் பெறுவாய்.

Judges 13:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the angel of the LORD appeared unto the woman, and said unto her, Behold now, thou art barren, and bearest not: but thou shalt conceive, and bear a son.

American Standard Version (ASV)

And the angel of Jehovah appeared unto the woman, and said unto her, Behold now, thou art barren, and bearest not; but thou shalt conceive, and bear a son.

Bible in Basic English (BBE)

And the angel of the Lord came to the woman, and said to her, See now! though you have never given birth to children, you will be with child and give birth to a son.

Darby English Bible (DBY)

And the angel of the LORD appeared to the woman and said to her, “Behold, you are barren and have no children; but you shall conceive and bear a son.

Webster’s Bible (WBT)

And the angel of the LORD appeared to the woman, and said to her, Behold, now, thou art barren, and bearest not: but thou shalt conceive, and bear a son.

World English Bible (WEB)

The angel of Yahweh appeared to the woman, and said to her, See now, you are barren, and don’t bear; but you shall conceive, and bear a son.

Young’s Literal Translation (YLT)

and a messenger of Jehovah appeareth unto the woman, and saith unto her, `Lo, I pray thee, thou `art’ barren, and hast not borne; when thou hast conceived, then thou hast borne a son.

நியாயாதிபதிகள் 13:3 in English

karththarutaiya Thoothanaanavar Antha Sthireekkuth Tharisanamaaki, Avalai Nnokki: Itho, Pillaiperaatha Malatiyaana Nee Karppanthariththu, Oru Kumaaranaip Peruvaay.


Read Full Chapter : Judges 13