தமிழ்

Judges 13:6 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 13:6
அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ தன் புருஷனிடத்தில் வந்து: தேவனுடைய மனுஷன் ஒருவர் என்னிடத்தில் வந்தார்; அவருடைய சாயல் தேவனுடைய தூதரின் சாயலைப்போல மகா பயங்கரமாயிருந்தது; எங்கேயிருந்து வந்தீர் என்று நான் அவரிடத்தில் கேட்கவில்லை; அவர் தம்முடைய நாமத்தை எனக்குச் சொல்லவுமில்லை.

Judges 13:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then the woman came and told her husband, saying, A man of God came unto me, and his countenance was like the countenance of an angel of God, very terrible: but I asked him not whence he was, neither told he me his name:

American Standard Version (ASV)

Then the woman came and told her husband, saying, A man of God came unto me, and his countenance was like the countenance of the angel of God, very terrible; and I asked him not whence he was, neither told he me his name:

Bible in Basic English (BBE)

Then the woman came in, and said to her husband, A man came to me, and his form was like the form of a god, causing great fear; I put no question to him about where he came from, and he did not give me his name;

Darby English Bible (DBY)

Then the woman came and told her husband, “A man of God came to me, and his countenance was like the countenance of the angel of God, very terrible; I did not ask him whence he was, and he did not tell me his name;

Webster’s Bible (WBT)

Then the woman came and told her husband, saying, A man of God came to me, and his countenance was like the countenance of an angel of God, very terrible: but I asked him not whence he was, neither did he tell me his name:

World English Bible (WEB)

Then the woman came and told her husband, saying, A man of God came to me, and his face was like the face of the angel of God, very awesome; and I didn’t ask him whence he was, neither did he tell me his name:

Young’s Literal Translation (YLT)

And the woman cometh and speaketh to her husband, saying, `A man of God hath come unto me, and his appearance `is’ as the appearance of a messenger of God, very fearful, and I have not asked him whence he `is’, and his name he hath not declared to me;

நியாயாதிபதிகள் 13:6 in English

appoluthu Antha Sthiree Than Purushanidaththil Vanthu: Thaevanutaiya Manushan Oruvar Ennidaththil Vanthaar; Avarutaiya Saayal Thaevanutaiya Thootharin Saayalaippola Makaa Payangaramaayirunthathu; Engaeyirunthu Vantheer Entu Naan Avaridaththil Kaetkavillai; Avar Thammutaiya Naamaththai Enakkuch Sollavumillai.


Read Full Chapter : Judges 13