தமிழ்

Daniel 8:17 in Tamil

தானியேல் 8:17
அப்பொழுது அவன் நான் நின்ற இடத்துக்கு வந்தான்; அவன் வருகையில் நான் திடுக்கிட்டு முகங்குப்புற விழுந்தேன்; அவன் என்னை நோக்கி: மனுபுத்திரனே கவனி; இந்தத் தரிசனம் முடிவுகாலத்துக்கு அடுத்தது என்றான்.


தானியேல் 8:17 in English

appoluthu Avan Naan Ninta Idaththukku Vanthaan; Avan Varukaiyil Naan Thidukkittu Mukanguppura Vilunthaen; Avan Ennai Nnokki: Manupuththiranae Kavani; Inthath Tharisanam Mutivukaalaththukku Aduththathu Entan.


Read Full Chapter : Daniel 8