தமிழ்

Genesis 18:10 in Tamil

ஆதியாகமம் 18:10
அப்பொழுது அவர்: ஒரு உற்பவகாலத்திட்டத்தில் நிச்சயமாய் உன்னிடத்திற்கு திரும்ப வருவேன்; அப்பொழுது உன் மனைவியாகிய சாராளுக்கு ஒரு குமாரன் இருப்பான் என்றார். சாராள் அவருக்குப் பின்புறமாய்க் கூடாரவாசலில் இதைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள்.

Genesis 18:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life; and, lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him.

American Standard Version (ASV)

And he said, I will certainly return unto thee when the season cometh round; and, lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard in the tent door, which was behind him.

Bible in Basic English (BBE)

And he said, I will certainly come back to you in the spring, and Sarah your wife will have a son. And his words came to the ears of Sarah who was at the back of the tent-door.

Darby English Bible (DBY)

And he said, I will certainly return to thee at [this] time of the year, and behold, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah was listening at the tent-door, which was behind him.

Webster’s Bible (WBT)

And he said, I will certainly return to thee according to the time of life; and lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him.

World English Bible (WEB)

He said, “I will certainly return to you when the season comes round. Behold, Sarah your wife will have a son.” Sarah heard in the tent door, which was behind him.

Young’s Literal Translation (YLT)

and he saith, `returning I return unto thee, about the time of life, and lo, to Sarah thy wife a son.’

ஆதியாகமம் 18:10 in English

appoluthu Avar: Oru Urpavakaalaththittaththil Nichchayamaay Unnidaththirku Thirumpa Varuvaen; Appoluthu Un Manaiviyaakiya Saaraalukku Oru Kumaaran Iruppaan Entar. Saaraal Avarukkup Pinpuramaayk Koodaaravaasalil Ithaik Kaettukkonntirunthaal.


Read Full Chapter : Genesis 18