தமிழ்

Judges 6:11 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 6:11
அதற்குப்பின்பு கர்த்தருடைய தூதனானவர் வந்து, அபியேஸ்ரியனான யோவாசின் ஊராகிய ஒப்ராவிலிருக்கும் ஒரு கர்வாலிமரத்தின்கீழ் உட்கார்ந்தார்; அப்பொழுது அவனுடைய குமாரன் கிதியோன் கோதுமையை மீதியானியரின் கைக்குத் தப்புவிக்கிறதற்காக, ஆலைக்குச் சமீபமாய் அதைப் போரடித்தான்.

Judges 6:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

And there came an angel of the LORD, and sat under an oak which was in Ophrah, that pertained unto Joash the Abiezrite: and his son Gideon threshed wheat by the winepress, to hide it from the Midianites.

American Standard Version (ASV)

And the angel of Jehovah came, and sat under the oak which was in Ophrah, that pertained unto Joash the Abiezrite: and his son Gideon was beating out wheat in the winepress, to hide it from the Midianites.

Bible in Basic English (BBE)

Now the angel of the Lord came and took his seat under the oak-tree in Ophrah, in the field of Joash the Abiezrite; and his son Gideon was crushing grain in the place where the grapes were crushed, so that the Midianites might not see it.

Darby English Bible (DBY)

Now the angel of the LORD came and sat under the oak at Ophrah, which belonged to Jo’ash the Abiez’rite, as his son Gideon was beating out wheat in the wine press, to hide it from the Mid’ianites.

Webster’s Bible (WBT)

And there came an angel of the LORD, and sat under an oak which was in Ophrah, that pertained to Joash the Abi-ezrite: and his son Gideon thrashed wheat by the wine-press, to hide it from the Midianites.

World English Bible (WEB)

The angel of Yahweh came, and sat under the oak which was in Ophrah, that pertained to Joash the Abiezrite: and his son Gideon was beating out wheat in the winepress, to hide it from the Midianites.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the messenger of Jehovah cometh and sitteth under the oak which `is’ in Ophrah, which `is’ to Joash the Abi-Ezrite, and Gideon his son is beating out wheat in the wine-press, to remove `it’ from the presence of the Midianites;

நியாயாதிபதிகள் 6:11 in English

atharkuppinpu Karththarutaiya Thoothanaanavar Vanthu, Apiyaesriyanaana Yovaasin Ooraakiya Opraavilirukkum Oru Karvaalimaraththingeel Utkaarnthaar; Appoluthu Avanutaiya Kumaaran Kithiyon Kothumaiyai Meethiyaaniyarin Kaikkuth Thappuvikkiratharkaaka, Aalaikkuch Sameepamaay Athaip Poratiththaan.


Read Full Chapter : Judges 6