தமிழ்

Judges 2:1 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 2:1
கர்த்தருடைய தூதனானவர் கில்காலிலிருந்து போகீமுக்கு வந்து: நான் உங்களை எகிப்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணி உங்கள் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்ட தேசத்தில் நான் உங்களைக் கொண்டு வந்து விட்டு, உங்களோடே பண்ணின என் உடன்படிக்கையை நான் ஒருக்காலும் முறித்துப்போடுவதில்லை என்றும்,

Judges 2:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And an angel of the LORD came up from Gilgal to Bochim, and said, I made you to go up out of Egypt, and have brought you unto the land which I sware unto your fathers; and I said, I will never break my covenant with you.

American Standard Version (ASV)

And the angel of Jehovah came up from Gilgal to Bochim. And he said, I made you to go up out of Egypt, and have brought you unto the land which I sware unto your fathers; and I said, I will never break my covenant with you:

Bible in Basic English (BBE)

Now the angel of the Lord came up from Gilgal to Bochim. And he said, *** I took you out of Egypt, guiding you into the land which I gave by an oath to your fathers; and I said, My agreement with you will never be broken by me:

Darby English Bible (DBY)

Now the angel of the LORD went up from Gilgal to Bochim. And he said, “I brought you up from Egypt, and brought you into the land which I swore to give to your fathers. I said, ‘I will never break my covenant with you,

Webster’s Bible (WBT)

And an angel of the LORD came up from Gilgal to Bochim, and said, I made you to depart from Egypt, and have brought you to the land which I swore to your fathers; and I said, I will never break my covenant with you.

World English Bible (WEB)

The angel of Yahweh came up from Gilgal to Bochim. He said, I made you to go up out of Egypt, and have brought you to the land which I swore to your fathers; and I said, I will never break my covenant with you:

Young’s Literal Translation (YLT)

And a messenger of Jehovah goeth up from Gilgal unto Bochim,

நியாயாதிபதிகள் 2:1 in English

karththarutaiya Thoothanaanavar Kilkaalilirunthu Pogeemukku Vanthu: Naan Ungalai Ekipthilirunthu Purappadappannnni Ungal Pithaakkalukku Aannaiyitta Thaesaththil Naan Ungalaik Konndu Vanthu Vittu, Ungalotae Pannnnina En Udanpatikkaiyai Naan Orukkaalum Muriththuppoduvathillai Entum,


Read Full Chapter : Judges 2